بلاگ

آبان ۱۹, ۱۳۹۶

آرتیزایم ۱۰۰GA

  گلوکو آمیلاز  تولیدات   آمیلوگلوکوزیداز یا گلوکو آمیلاز بسیار کنستانتره بوده که از یک گونه انتخابی آسپرژیلوس مشتق شده است.گلوکو آمیلاز  ARTYEEZYME 100GA              ، واحد […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۶

آرتیزایم ۱۰۰AL

آلفا آمیلاز قارچی این خانواده از آنزیم، آلفا آمیلاز قارچی است و از گونه های قارچی به نام Aspergillus تولید گردیده،Arteezyme 100AL فاقد فعالیت پروتئازی بوده […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

کاربردهای آرتیزایم

کاربرد آرتیزایم ها در صنایع آرد و نان جایگزین برومات روش مدرن تولید نان اغلب متکی بر ترکیبات اکسیداتیو است که می توانند باعث قوام خمیر […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

آنزیم چیست؟

آنزیم ها در طول صدها سال مورد مصرف قرار گرفته اند و امروزه استفاده از آنها بدون محدودیت میباشد. آگاهی از نوع آنزیم و نحوه عملکرد […]