بلاگ

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

کاربردهای آرتیزایم

کاربرد آرتیزایم ها در صنایع آرد و نان جایگزین برومات روش مدرن تولید نان اغلب متکی بر ترکیبات اکسیداتیو است که می توانند باعث قوام خمیر […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

آنزیم چیست؟

آنزیم ها در طول صدها سال مورد مصرف قرار گرفته اند و امروزه استفاده از آنها بدون محدودیت میباشد. آگاهی از نوع آنزیم و نحوه عملکرد […]