آرتیزایم AR 200

آرتیزایم ۸۰۰TG
نوامبر 13, 2017
آرتیزایم ۹۰۰CO
دسامبر 1, 2017

 آرتین شیمی یک راه حل جدید و آماده برای افزایش کیفیت گندم و اصلاح آرد و افزایش دستیابی به محصول به بازار ارائه می دهد.

محصول گندم

در سراسر دنیا قیمت ها در حال افزایش است و در نتیجه استفاده از تمام گندم موجود و آسیاب آن برای تولید آرد با بالاترین کیفیت ممکن و بسیار مهم می باشد.

آسیب حشرات

در استفاده از گندم هایی که توسط حشرات مورد حمله قرار گرفته اند محدودیت هائی وجود دارد. بطوریکه کیفیت آرد تولید شده از آنها معمولاً پائین بوده و بدون عمل آوری برای پخت نان نامناسب می باشند.

راه حل های   AR 200

آرتین شیمی راه حل های آماده شده ای را با پرمیکس AR 200  و بهبود کیفیت آرد به تولید کنندگان آرد ارائه می دهد.

هنگامیکه برای دستیابی به نتایج کامل احتیاج به کاربرد چند جزء می باشد.  AR 200 به تولید کننده کمک کرده و فرایند حل مشکل را تسهیل می کند.

AR 200 RX

یک راه حل ویژه برای درمان گندم صدمه دیده بوسیله حمله حشرات و افزایش کیفیت می باشد. دز مصرفی PPM 100-25 می باشد.

آرتیزایم AR 200 کیفیت آرد را افزایش داده ، کیفیت خوب نان را تضمین کرده و قیمت افزودنی ها را کاهش می دهد.

بهبود گندم

با افزایش مداوم قیمت گندم در ۵ سال اخیر ، استفاده حد اکثری از تمام گندم بسیار مهم می باشد. راه حل آرتین شیمی  را برای بهبود کیفیت آردبکار ببرید.

بهبود دهنده های آرد : AR 200

AR 200 یک گروه خاصی از بهبود دهنده های آرد می باشد که به تولید کنندگان آرد اجازه عمل بیشتری برای خریدشان می دهد. معمولاً با توجه به شرایط آب و هوائی متغیر یا مشکلات موجود در طول زمان ها ی رشد و درو کردن  دانه های گندم می توانند توسط حشرات مهاجم مورد حمله قرارگیرند. در نتیجه آسیاب دانه های آسیب دیده آردی با کیفیت پائین تولید می گردد. بطوریکه حشرات آنزیم ها و متابولیت هائی  منتشر می کنند  که بر کیفیت آرد اثرات مضری بر جای می گذارد.

آرتیزایم AR200

خمیر تهیه شده از گندم آسیب دیده معمولاً سست بوده ، توسعه کمی در شبکه گلوتن ایجاد کرده  و ظرفیت نگهداری گاز را کاهش می دهد. افزودن گلوتن گندم نیز یک راه حل گران بوده که مشکل را حل نمی کند. بطوریکه مولکول های منتشر شده توسط حشرات مهاجم به گلوتن افزوده شده نیز تاثیر می گذارد. AR 200 این مشکل را حل می کند. بصورتیکه با افزودن آن به آرد از آسیب رسانی که توسط مواد مترشحه از حشرات بوجود می آید جلوگیری می کند. کیفیت آرد را سزیعاً افزایش داده و تاثیرات آن بر خواص رئولوژیکی به خوبی در پخت نان نمایان می گردد. استفاده از AR 200 در قیمت نیز موثر می باشد در حالیکه قدرت خرید افزایش یافته ، افزودن اجزای گران قیمت مانند گلوتن کاهش می یابد و کیفیت آرد  نیز افزایش می یابد.

میزان افزودن ممکن است به گستردگی آسیب و کیفیت اصلی گندم وابسته باشد. اما معمولاً به مقدار ۰٫۰۲-۰٫۰۱ % افزوده می شود. (اندازه گیری شده در آرد)در بعضی موارد افزودن میزان کم به مقدار ۰٫۰۵ % نیز سودمند بوده است. AR 200 هیچ تاثیر مضری بر هیچ یک از انواع گندم/ آرد نداشته و به پایداری خمیر و افزایش کیفیت پخت از انواع آرد گندم ها کمک می کند.

اصلاح آرد

زایلانازها، پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای را با واکنش بین همی سلولز و پروتئین های گلوتن کاهش و بهبود می دهند. اضافه کردن زایلاناز به آرد و خمیر نتایج بسیار مفیدی به همراه دارد. که از مهمترین آنها افزایش حجم و گاز در خمیر می باشد. زایلانازها اثرات مثبتی در تخمیر پذیری و مقاومت خمیر دارند و در صنایع پخت تاثیرات بسیار مفیدی دارند. آرتین شیمی طیف وسیعی از زایلانازها را طراحی نموده که مناسب برای مصارف و کاربردهای مختلفی می باشد.

کیفیت نان، نتیجه مستقیم کیفیت آرد می باشد، AR 200 کیفیت آرد را برای پخت نان افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید