آرتیزایم 900CO

آرتیزایم AR 200
نوامبر 15, 2017
آرتیزایم Fresh
دسامبر 17, 2017

محصول


Arteezyme 900COآنزیم پروتئاز طبیعی بسیار کنستانتره بوده که از باکتری باسیلوس سوبتلیس دستکاری ژنتیکی نشده تولید شده است.
فعالیت بهینه آن در pH 5-6 و دمای 50 -60 درجه سانتی گراد بوده و در دمای معمولی آون دناتوره میشود .
Arteezyme 900CO قدرت حل شوندگی بالا دارد و در شرایط خنک وخشک بسیار پایدار است.

فعالیت


آنزیم Arteezyme 900CO هیدرولیز زنجیره های پپتیدی پروتئین را سرعت می بخشد . نتیجه این عمل تجزیه سریع پروتین ها به پپتید های کوچک می باشد.
Arteezyme 900CO روی همه پروتئینهای غلات اثر کرده واثر جدی روی کیفیت رئولوژیک و پخت آردها می گذارد.

تاثیرات رئولوژیک

تاثیراتی که Arteezyme 900CO روی آرد و خمیر می گذارد با دستگاههای معمول اندازه گیری خواص رئولوژیکی آزمایشگاه قابل اندازه گیری می باشد.


نمودار بالا تاثیرات افزودن Arteezyme 900CO را به خمیر آرد گندم نشان می دهد که توسط دستگاه ویسکو آمیلو گراف اندازه گیری می شود .


از این نمودار به آسانی میتوان متوجه شد که این آنزیم باعث تضعیف شبکه گلوتن و کاهش مقاومت به کشش و کاهش ویسکوزیته در ژل داغ میشود .


نمودار شماره 2 تاثیرات اضافه کردن Arteezyme 900CO که توسط دستگاه آلوئو گراف شوپن اندازه گیری شده است را نشان می دهد.


از مساحتی که زیر منحنی مشاهده می شود به آسانی می توان دریافت که (w قدرت آرد) قدرت خمیر به شدت کاهش یافته اما اثری بر خاصیت قابلیت کشش خمیر(P/L) ندارد.

جدول کاربرد

تولید آرد

کاربردهای آردسازی

پروتئاز ها مثل Arteezyme 900CO در تولید آرد کاربرد وسیعی به منظور اصلاح آرد دارند . در واقع دانه بندی و قابلیت انحلال Arteezyme 900CO به گونه ای است که در مرحله آسیاب با آرد به راحتی مخلوط می شود.
تاثیر Arteezyme 900CO وقتی در آرد به کاربرده می شود باعث کاهش قدرت آرد و تضعیف شبکه گلوتنی و تغییر خصوصیات رئولوژیکی آرد می باشد.
کاربرد مهم در تولید آردهای ویژه برای بیسکوئیت و کراکرها است و کاربرد با اهمیت کمتر آن در اصلاح خواص عمومی آردهای قوی می باشد .
اگر با یک دستگاه آلوئوگراف بررسی کنیم خواهیم دید که اضافه کردن Arteezyme 900CO باعث کاهش شدید w (قدرت آرد) بدون اثر گذاشتن روی extensibility ((P/L قابلیت کشسانی خمیرمی گردد .

مثال و مقدار مصرف

آردی با ویژگیهای مناسب برای مصارف خاص و پخت نان تولید می کند .


آرد مورد استفاده در تولید بیسکوئیت باید w (قدرت آرد) پائینی داشته باشد (کمتر از 100) که برای داشتن کیفیت ثابت آرد می توان مقدار کمی از Arteezyme 900CO معمولاً بین ppm 50-1 اضافه کرد.


آرد مورد نیاز برای تولید کراکر: Arteezyme 900CO برای تهیه آرد خاص برای تولید کراکر ها بسیار مهم می باشند استفاده از Arteezyme 900CO با Arteezyme100AL و Arteezyme 200RXباعث کاهش زمان فرآوری و اطمینان از کیفیت پایدار و بهبود خواص ورز پذیری خمیر می گردد.

دوزهای مصرف و تاثیرات آن

 
Arteezyme 900CO پروتئازی به شدت فعال شده می باشد. همانطور که در نمودار و جدول نشان داده شده معمولاً ppm 50-1 از آن برای دست یافتن به تاثیرات رئولوژیکی اساسی در خمیر کافی می باشد.


Arteezyme 900CO قبل از رسیدن به دست مصرف کننده باید رقیق گردد و مالتو دکسترین ها با رطوبت کم( کم تر 5% ) از رقیق کننده های آن می باشد. مشخصات دستورالعمل های رقت سازی شده را می توان از شرکت آرتین شیمی تهیه نمود.

تولید بیسکوئیت

کاربرد

در تولید بیسکوئیت برای کاهش تمایل خمیر به سمت ایجاد ساختار گلوتن قوی به افزودن پروتئاز نیاز داریم. افزودن Arteezyme 900CO به طور مناسبی ساختار پروتئین را اصلاح کرده و از ایجاد کلوخه های گلوتن جلوگیری می کند.
افزودن Arteezyme 900CO از ایجاد شبکه گلوتن در خمیر بیسکوئیت جلوگیری می کند. بیسکوئیتی که با افزودن Arteezyme 900CO تولید می گردد قابلیت شکل پذیری بهتری داشته و دارای کیفیت بالائی می باشد.
سدیم بی سولفات هنوز بطور شایع به عنوان یک اصلاح کننده ی گلوتن به کار می رود، اما یک راه سالمتر و راحتر استفاده از یک میکس آنزیمی بر پایه Arteezyme 900CO می باشد که ما آن را Arteezyme 900FC نامیده ایم که حاوی زایلاناز (Arteezyme 200RX) می باشد.

جایگزینی برای متا بی سولفیت

 
متا بی سولفیت معمولاً به مقدار ppm 500-400 در فرمول رایج بیسکوئیت به آرد اضافه می شود.


آماده سازی میکس آنزیمی که بتواند به نسبت مساوی جایگزین متا بی سولفیت گردد برای کمک به تولید کنندگان مهم می باشد.


با افزایش دوز میکس آنزیمی همچنین می توانیم فرآیند جایگزینی متا بی سولفیت را به سوی بهتر شدن سوق دهیم.


جایگزینی متا بی سولفیت موثر بوده و کیفیت محصول و ارزش تغذیه ای آن را افزایش می دهد.

تولید کراکر

امکانات

تولید و کیفیت کراکرها به کیفیت آرد و ویژیگی های خمیر بستگی دارد.
افزودن Arteezyme 900CO به خمیر در تولید کراکرهای خمیری واسفنجی، خاصیت ورق پذیری خمیر و کیفیت کراکر ها را بهبود می بخشد.
Arteezyme 900CO همچنین ممکن است برای کاهش زمان عمل آوری، کاهش زمان تخمیر و بهبود خمیر و کاهش قیمت و صرفه جویی انرژی به کار رود.
در تولید کراکر ها بهتر است به همراه Arteezyme 900CO مقدار کمی آلفا آمیلاز Arteezyme 100AL مقادیر کم زایلاناز Arteezyme 200RX اضافه شود.
این کار رنگ کراکر و تعادل آب خمیر را بهبود می بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید