Arteezyme 300

آرتیزایم Fresh
دسامبر 17, 2017
Arteezyme 400
ژانویه 3, 2018

Arteezyme 300

Arteezyme 300 / گلوکز اکسیداز :

آنزیم گلوکز اکسیداز تهیه شده ا ز گونه ویژه ای از قارچی به نام آسپرژیلوس و محصول شرکت آرتین شیمی می باشد.

گلـوکزاکسیداز در صنـایع تولید آرد، بهبود مقـاومت و پـایداری آرد، تولیـد بهبود دهنده هـای نـان و دیگر صنایع وابسته به آرد کـاربرد داشته و تخمیر پذیـری و خصوصیـات فیزیکـی خمیر را بهبود می بخشد. Arteezyme 300 GO به منظـور افزایش قدرت خمیر، تخمیر پذیری و بهبود کیفیت آرد استفاده می شود.

Arteezyme 300 GO پیوندهای پروتئینی را تقویت نموده واکنش های اکسیداتیوی را کاتـالیز نموده كه منجر به تقويت شبكه گلوتني مي گردد. در تولید آرد Arteezyme 300 GO  می توان به منظورکمک به افزایش پایداری آرد به آن اضافه نمود.

Arteezyme 300

Arteezyme 300 GO می تواند جایگزینی مناسب برای آسکوربیک اسید (Vit.c) در تمام کاربردهای مربوط به صنعت آرد و نان، شود و نقش یک عامل اصلی را در فرمولاسیون جایگزینی برومات بازی نماید.

Arteezyme 300 GO هم افزایی بسیار خوبی با دیگر آنزیم های مربوط به صنعت نان و به مقدار کمتری با زایلاناز دارد.

در بسیـاری از موارد با استفاده از Arteezyme 300 GO می توان دوز زایلانـاز را بدون ايجاد خطر چسبندگی شدید در خمیر، افزایش داد و این عمل تاثیر مهمی در افزایش حجم در محصول نهایی نان می تواند داشته باشد.

Arteezyme 300 GO مي تواند نتايج خوب و اثرات مطلوبي در محصول نهايي تهيه شده از آرد ضعيف ايجاد نمايد.

 

 

میزان مصرف آردGr/ 100Kg

کاربرد

4-1

افزایش مقاومت آرد در مرحله آرد سازی و افزایش گلوتن اندیکس آرد
9-5/1

بهبود چنگ پذيري خمیر و بهبود تخمیر پذیری

 

 

 

 

آرتین شیمی متخصص تامین انواع آنزیم های غذایی

دفتر مرکزی: کرج، عظیمیه ، بلوار 45 متری کاج ، نبش ندای جنوبی ، پلاک 80 ، واحد 9

کارخانه: کرج، منطقه ویژه اقتصادی پیام، قطعه  B41

تلفن: 3-32522132-026  فکس: 32523149-026

www.arteenco.com

info@arteenco.com

 

دیدگاهتان را بنویسید