افزایش کیفیت تخم مرغ

کاربرد Arteezyme در تولید آبمیوه ( بخش 3 )
فوریه 17, 2018
آنزیم های کنستانتره
آوریل 11, 2018

افزایش کیفیت تخم مرغ  ARTEEZYME EGG  PLUS

مفهوم کلی محصول:

افزایش کیفیت تخم مرغ

آنزیمی خاص که  روی فسفو لیپید های زرده تخم مرغ فعالیت می کند.

مزایا:

افزایش تخم مرغ و محصولات تخم مرغی.افزایش کیفیت تخم مرغ و ایجاد امتیازات رقابتی.

تکنولوژی:

تکنولوژی جدیدی که اختصاصاً روی فسفو لیپید های تخم مرغ عمل می کند.

 

افزایش کیفیت تخم مرغ

فعالیت ARTEEZYME EGG  PLUS بر روی فسفو لیپاز های تخم مرغ

ARTEEZYME EGG  PLUS یک آنزیم ابداعی جدید می باشد که برای افزایش خواص امولسیفایری و کف کردن به صورت انتخابی بر روی فسفو لیپیدها عمل می کند.

ARTEEZYME EGG  PLUS برای فعالیت اختصاصی بر روی فسفو لیپید های زرده تخم مرغ و لستین ایجاد شده است.

ARTEEZYME EGG  PLUS فقط بر روی فسفو لیپید ها فعال بوده و سوبسترای اختصاصی آن فسفو لیپیدها ی زرده تخم مرغ می باشد.

ARTEEZYME EGG  PLUS همچنین می تواند برا افزایش خواص لستین بکار رود.

ARTEEZYME EGG  PLUS می تواند در طی عمل آوری تخم مرغ برای ایجاد یک محصول فوق العاده تخم مرغ یا در طی عملیات پخت برای افزایش کیفیت کیک یا کاهش مقدار مصرفی تخم مرغ بکار رود.

شرایط استفاده از ARTEEZYME EGG  PLUS ، هنگامیکه برای افزایش کیفیت تخم مرغ بکار می رود، به طور خلاصه در جدول زیر آورده است:

1.      شروع بوسیله هم زدن زرده تخم مرغ
2.      افزودن آب (5-4%) و NACL  (حدود 10%)
3.      تنظیم PH  روی 8
4.      افزودن ARTEEZYME EGG  PLUS به مقدار 0.025-0.015 %
5.      انجام واکنش در دمای 45 درجه سانتیگراد به مدت 5-4 ساعت
6.      دما دهی در 60 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه  برای دناتوراسیون (غیر فعال سازی آنزیم)

 

دیدگاهتان را بنویسید