آنزیمهای کنستانتره ( بخش 2 )

آنزیم های کنستانتره
آوریل 11, 2018
فرآوری آرد ( بخش 1 )
آگوست 9, 2018

آنزیمهای کنستانتره

نیازهای اولیه

تقریر آنزیمهای کنستانتره آرتین شیمی نیازمند بلندر پودری است که ما در انتخاب آن به شما کمک خواهیم کرد.

اندازه و شکل بلندر بستگی کامل به طیف محصولات تولید توسط شما، نیاز بازار و سایز بچ تولیدی دارد.

شما توانائی بالایی در ایجاد محصول جدید و افزایش ظرفیت خواهید داشت.

سرمایه گذاری مطمئن و سود آور ارمغان ما برای شما خواهد بود.

مواد اولیه

آنزیمهای کنستانتره آرتین شیمی

یک رقیق کننده مناسب نظیر برخی مالتودکسترینها، آرد خشک شده یا نشاسته با رطوبت پائین

نمکهای معدنی نظیر کربنات کلسیم یا سولفات کلسیم

آرد سویا، دکستروز، اسید اسکوربیک به منظور توسعه محصولی در تولید نان و بهبوددهنده های نانوائی

مثال تقریر

زایلانازها کاربرد وسیعی در تولید نان و صنعت آرد و محصولات وابسته آن دارد.

زایلانازهای تجاری موجود در بازار معمولا دوزی بین 10 تا 120 ppm نسبت به وزن آرد دارند.

با استفاده از Arteezyme 200C به تنهایی یا در ترکیب با Arteezyme200CX می توانید محصول بهتری تولید کنید و در عین حال صرفه جوئی اقتصادی خوبی داشته باشید.

شما فقط نیازمند 5 تا 7% 200C و 4 تا 6% 200CX و 87 تا 91% ترکیب رقیق کننده هستید.

محصولات صنایع آرد و نان

سطح رقیق سازی کابرد آنزیم نام محصول
2 تا 20 برابر افزایش حجم alpha amylase Arteezyme 100AL+
10 تا 30 برابر افزایش حجم xylanase Arteezyme 200C
5 تا 20 برابر پایداری خمیر hemicellulase Arteezyme 200D
2 تا 20 برابر اصلاح آرد glucose oxydase Arteezyme 300GO+
10 تا 30 برابر تعویق بیاتی amylase Arteezyme 500FR
10 تا 30 برابر بیسکوئیت/کراکر protease Arteezyme 900PR
5 تا 20 برابر رنگ نان/خمیر منجمد glucoamylase Arteezyme 100GA
2 تا 20 برابر تقویت گلوتن/شبکه سازی transglutaminase Arteezyme 800TG
15 تا 30 برابر حذف امولسیفایر phospholipase Arteezyme 400PHL

انتقال دانش

آرتین شیمی آمادگی کامل  خود را در انتقال روش و دانش فنی مورد نیاز جهت تولید ترکیبات مورد استفاده در صنایع آرد و نان نظیر انواع بهبوددهنده ها و تگرالها با استفاده از آنزیمهای کنستانتره اش را اعلام می نماید.

طراحی، انتخاب بلندر، کنترل کیفی تولیدات، توسعه دسته های محصولی و ارائه طرح توجیهی و تنظیم یک قرارداد تجاری برد – برد بخشی از خدمات ویژه ما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید