آرتیزایم 800TG

آرتیزایم 500NS
نوامبر 12, 2017
آرتیزایم AR 200
نوامبر 15, 2017
آمیلاز

00TG  آنزیم نوآورانه و کاربردی خاص از سویه های میکروبی کاملا کلاسیک بوده و هیچگونه دستکاری ژنتیکی نشده است که با عملکرد خارق العاده خود با تاثیر بر پیوندهای داخل و خارج مولکولی باعث تقویت پروتئین گلوتن می گردد. طبیعت عملکرد آنزیمی Arteezyme 800TG کاملا با نحوه عمل آنزیمهای اکسید کننده نظیر Arteezyme 300GO فرق دارد و در نتیجه فعالیت Arteezyme 800TG پیوندهای کووالانسی بین آمینواسیدهای شکل می گیرد و این امر منجر به تشدید قدرت ماتریکس گلوتن می گردد.

این فرآیند با تاثیر عوامل اکسید کننده که بر روی گروه های سولفور آزاد تاثیر دارند متفاوت است. تاثیر و عملکرد متفاوت دو آنزیم Arteezyme 800TG و Arteezyme 300GO ممکن است منجر به استفاده هرد دو آنزیم در صنعت آرد و نان و رسیدن و ایجاد هم افزایی فوق العاده زیادی گردد. این آنزیم به طور کامل در دمای فر از بین می رود و هیچ نگرانی برای مصرف کننده نخواهد داشت.

آرتین توانایی عرضه این آنزیم را در غلظتهای بسیار متفاوتی از 120 تا 7000 یونیت در گرم به صورت مقاوم به اکسیژن یا حساس به اکسیژن دارد.

دیدگاهتان را بنویسید