آرتیزایم 500NS

آرتیزایم 200
نوامبر 11, 2017
آرتیزایم 800TG
نوامبر 13, 2017
آنزیم آمیلاز

آنزیم آمیلاز مالتوژنیک با تاثیرضد بیاتی و محصول شرکت آرتین شیمی است.

فرآیند بیات شدن عبارت  از یک سلسله واکنش های شیمیایی در محصولات حاصل از تخمیراست. که طی آن محصول تولیدي لطافت خود را از دست داده و نشاسته موجود در آن کریستالیزه می گردد و محصول ديـگرحالت تازگی و بوي مطبوع اوليه را ندارد.  و به اصطلاح بیات شده است.

Arteezyme 500 NS کاربرد وسیعی در صنايع وابسته به آرد داشته و می توان از آن در تولید انواع نان، کیـک و کلوچه و بطـورکلی هر محصولی که فرآیند ورآمدن خميردر آن اتفاق مي افتد، استفاده نمود.

آمیلاز استاندارد قارچی (Arteezyme 100AL) توان کافی در توقف یا کند نمودن این فرآیند را ندارد. ولی Arteezyme 500 NS  در به تاخیر انداختن فرآیند بیاتی مؤثر است.

دیدگاهتان را بنویسید