رامنوگالاکتوروناز

بهمن ۱۰, ۱۳۹۶

کاربرد Arteezyme در تولید آبمیوه ( بخش ۲ )

پکتین لیاز و پلی گالاکتوروناز اطلاعات عمومی درباره میوه ها   میوه ها از سلولها تشکیل شده اند و این سلولها با دیواره سلولی احاطه شده اند. […]