آنزیم

آبان ۱۶, ۱۳۹۶

آرتیزایم ۱۰۰AL

آلفا آمیلاز قارچی این خانواده از آنزیم، آلفا آمیلاز قارچی است و از گونه های قارچی به نام Aspergillus تولید گردیده،Arteezyme 100AL فاقد فعالیت پروتئازی بوده […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

آنزیم چیست؟

آنزیم ها در طول صدها سال مورد مصرف قرار گرفته اند و امروزه استفاده از آنها بدون محدودیت میباشد. آگاهی از نوع آنزیم و نحوه عملکرد […]