آلفاآمیلاز باکتریائی

نوامبر 13, 2017

آرتیزایم 800TG

آمیلاز 00TG  آنزیم نوآورانه و کاربردی خاص از سویه های میکروبی کاملا کلاسیک بوده و هیچگونه دستکاری ژنتیکی نشده است که با عملکرد خارق العاده خود […]
نوامبر 11, 2017

آرتیزایم 200

زایلاناز این گروه طیفی از زایلاناز و همی سلولازها را دربر می گیرد و برای کاربرد در صنایع مختلف وابسته به آرد تهیه گردیده است. زایلاناز […]