محصولات صنایع آرد و نان

دانش چگونگی کاربرد آنزیم در صنایع آرد و نان مهمترین ارزش افزوده در این صنعت و تجارت افزودنیهای آرد و نان است. رقیق سازی و کاربردی ساختن آنزیم دانش ایجاد ارزش افزوده در استفاده از این محصولات است و از پرداخت هزینه های گزاف توسط تولید کننده به منظور تعویض مکرر بهبوددهنده خریداری شده، جلوگیری می نماید. آرتین شیمی توانائی عرضه آنزیمهای کنستانتره، که به علت ساختار متراکم پروتئینی ویژه خود بسیار پایدارتر از آنزیمهای معمولی هستند و ماندگاری بالاتری دارند را دارد. رقیق سازی این آنزیم به راحتی در بلندرهای پودری و یا مایع امکان پذیر است. آنزیمهای کنستانتره آرتین شیمی معمولا 5 تا 20 برابر کنستانتره تر از تمام آنزیمهایی هستند که به صورت تجاری عرضه می شوند. شرکتهای تولید کننده آنزیم در سرتاسر دنیا تمایل بسیار کمی در عرضه آنزیمهای کنستانتره دارند ولی آرتین شیمی این امکان فوق العاده را در اختیار مشتریانش قرار می دهد.

آرتین شیمی آمادگی کامل خود را در انتقال روش و دانش فنی مورد نیاز جهت تولید ترکیبات مورد استفاده در صنایع آرد و نان نظیر انواع بهبوددهنده ها و تگرالها با استفاده از آنزیمهای کنستانتره اش را اعلام می نماید. طراحی، انتخاب بلندر، کنترل کیفی تولیدات، توسعه دسته های محصولی و ارائه طرح توجیهی و تنظیم یک قرارداد تجاری برد – برد بخشی از خدمات ویژه ما خواهد بود.

تولید نان فرآیندی ظریف در نهایت تعادل برای رسیدن به تکامل است و محصول تولیدی باید از کیفیتی فوق العاده برخوردار باشد تا بتواند رضایت را در تمام موارد از ثبات کیفی تا مدت زمان ماندگاری، تامین نماید. به همین دلیل ما همیشه در شرکت آرتین تلاش خود را در راستای خلق بهترین راه کارها به منظور پاسخ گویی به نیازهای مشتریانمان در صنایع آرد و نان بکار می بریم. تحقیقات مکرر و عشق به کیفیت قدرتمندترین ابزار ما در این راه هستند.

Arteezyme 100AL :

این خانواده از آنزیم، آلفا آمیلاز قارچی است و از گونه های قارچی به نام Aspergillus تولید گردیده،Arteezyme 100AL فاقد فعالیت پروتئازی بوده و در غلظتهای مختلف از 10000 تا SKB 200000 قابل عرضه می باشد.
آلفا آمیـلاز قـارچی مشهورترین آنزیم مورد استفـاده در صنـایع وابسته به آرد بوده و پر استفـاده ترین آنزیم در صنـایع پخت نـانهای حجیم می باشد. امروزه آلفا آمیلازها در سطح جهـان کاربرد گسـترده ای داشته و به عنوان یکی از مهمترین اصـلاح کننده های آرد به منظور افزایش حجم نان مورد استفاده قرار می گیرند. بطور کلـی این آنزیم با تبدیل نشاسته آرد به قند قابـل استفاده برا ی مخمر، فعـالیت تخمیری را افزایش داده و گاز مناسبی جهت افزایش حجم ، تولید می نمایند. Arteezyme 100AL به طـور کـامل در دمای Ċ70 (دمای معمولی فر) غیر فعال می شود و به پروتئین قابـل هضم برای دستگـاه گـوارش تبدیل میگردد. Arteezyme 100AL آنزیمی است که از میکروارگانیسم طبیعی تهیه شده و هیچ گونه تغییرات ژنتیکی در آن بوجود نیامده است. (Non GMO) غنی سازی آرد با آلفا آمیلازهایی نظیر Arteezyme 100AL یک روش متداول برای کاهش نوسانات گونه های مختلف آرد و افزایش کیفیت آن می باشد. آلفا آمیلاز بیشترین حجم آنزیم در بین آنزیمهای تشکیل دهنـده بهبود دهنده های نان را در سراسر جهان به خود اختصاص داده و باعث افزایش حجم، ایجاد ظاهری مطلوب و بویی دلپذیر در نان تولیدی می گردد. آلفا آمیلاز معمولا به صورت گرانولهای ریز تولید می شود تا خطر ابتلا به آلرژی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

نوع محصول کاربرد
آلفا آمیلاز Arteezyme 100AL آنزیم آلفا آمیلاز قارچی جهت تثبیت و اصلاح عدد فالینگ نامبر و افزایش هیدرولیز نشاسته و تولید گاز، افزايش دهنده حجم و افزایش جذب آب در خمیر
دانلود :

 

نوع محصول کاربرد
آلفا آمیلازهای باکتریای در غلظتهای مختلف Arteezyme 100BA

آنزیم آلفا آمیلاز باکتریایی با مقاومت دمایی جهت تثبیت و اصلاح عدد فالینگ نامبر و افزایش هیدرولیز نشاسته و تولید گاز، افزايش دهنده حجم و افزایش جذب آب در خمیر

دانلود :

 

نوع محصول کاربرد

آمیلوگلوکوزیداز یا گلوکوآمیلاز در غلظتهای مختلف Arteezyme 100GA

واکنش میلارد را افزایش داده و رنگ پوسته ، طعم نان ، و خواص ظاهری را بهبود بخشیده و باعث تازگی بافت نان می گردد.همچنین باعث افزایش کیفیت محصولات منجمد می گردد.

دانلود :

Arteezyme 200 :

این گروه طیفی از زایلانازها و همی سلولازها را دربر می گیرد و برای کاربرد در صنایع مختلف وابسته به آرد تهیه گردیده است.
زایلانازها آنزیم های اصلی در صنایع مختلف وابسته به آرد هستند و نقش بسیار مهمی در افزایش حجم نـان، بهبود سـاختار خمیر، افزایش پایداری و تخمیر پذیری و لطافت نان دارند. زایلانـازها، پنتوزانـازها و همی سلـولازها دستـه ای از آنزیـم هـا هستند که فعـالیت اصلیشـان شکستن نشاسته و پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای(NSP) که اساساً از پنتوزانها و زایلانها تشکیل شده اند، می باشد. زایلانازها، پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای را با واکنش بین همی سلولز و پروتئین های گلوتن کاهش و بهبود می دهند. اضافه کردن زایلاناز به آرد و خمیر نتایج بسیار مفیدی به همراه دارد که از مهمترین آنها افزایش حجم و گاز در خمیر می باشد. زایلانازها اثرات مثبتی در تخمیر پذیری و مقاومت خمیر دارند و در صنایع پخت تاثیرات بسیار مفیدی دارند. آرتین شیمی طیف وسیعی از زایلانازها را طراحی نموده که مناسب برای مصارف و کاربردهای مختلفی می باشد.

نوع محصول کاربرد
همی سلولاز، زایلاناز Arteezyme 200kr

خانواده هیدرولیز کننده ی پلی ساکارید های غیر نشاسته ای با منشاء قارچی جهت افزایش جذب آّب خمیر و بهبود خواص نانوایی آرد ،افزايش حجم، بهبود تحمل پذيري تخمير، مورد استفاده در صنايع آرد، نان وبهبود دهنده هاي نان

دانلود :

 

نوع محصول کاربرد
همی سلولاز Arteezyme 200p

خانواده هیدرولیز کننده ی پلی ساکارید های غیر نشاسته ای با منشاء قارچی جهت افزایش جذب آّب خمیر و بهبود خواص نانوایی آرد ،افزايش حجم، بهبود تحمل پذيري تخمير، مورد استفاده در صنايع آرد، نان وبهبود دهنده هاي نان

دانلود :

 

نوع محصول کاربرد
زایلاناز Arteezyme 200rx

خانواده هیدرولیز کننده ی پلی ساکارید های غیر نشاسته ای با منشاء قارچی جهت افزایش جذب آّب خمیر و بهبود خواص نانوایی آرد ،افزايش حجم، بهبود تحمل پذيري تخمير، مورد استفاده در صنايع آرد، نان وبهبود دهنده هاي نان

دانلود :

Arteezyme 300 :

آنزیم گلوکز اکسیداز تهیه شده ا ز گونه ویژه ای از قارچی به نام آسپرژیلوس و محصول شرکت آرتین شیمی می باشد.
گلـوکزاکسیداز در صنـایع تولید آرد، بهبود مقـاومت و پـایداری آرد، تولیـد بهبود دهنده هـای نـان و دیگر صنایع وابسته به آرد کـاربرد داشته و تخمیر پذیـری و خصوصیـات فیزیکـی خمیر را بهبود می بخشد. Arteezyme 300 GO به منظـور افزایش قدرت خمیر، تخمیر پذیری و بهبود کیفیت آرد استفاده می شود. Arteezyme 300 GO پیوندهای پروتئینی را تقویت نموده و واکنش های اکسیداتیوی را کاتـالیز نموده كه منجر به تقويت شبكه گلوتني مي گردد. در تولید آرد Arteezyme 300 GO می توان به منظورکمک به افزایش پایداری آرد به آن اضافه نمود. Arteezyme 300 GO می تواند جایگزینی مناسب برای آسکوربیک اسید (Vit.c) در تمام کاربردهای مربوط به صنعت آرد و نان، شود و نقش یک عامل اصلی را در فرمولاسیون جایگزینی برومات بازی نماید. Arteezyme 300 GO هم افزایی بسیار خوبی با دیگر آنزیم های مربوط به صنعت نان و به مقدار کمتری با زایلاناز دارد. در بسیـاری از موارد با استفاده از Arteezyme 300 GO می توان دوز زایلانـاز را بدون ايجاد خطر چسبندگی شدید در خمیر، افزایش داد و این عمل تاثیر مهمی در افزایش حجم در محصول نهایی نان می تواند داشته باشد.
Arteezyme 300 GO مي تواند نتايج خوب و اثرات مطلوبي در محصول نهايي تهيه شده از آرد ضعيف ايجاد نمايد.

نوع محصول کاربرد

گلوکز اکسیداز (کنستانتره) Arteezyme 300GO UC

گروه آنزیم های گلوکز اکسیداز با منشاء قارچی به عنوان جایگزین اسید آسکوربیک و افزایش دهنده ی gluten index و اصلاح شبكه گلوتني خمير، افزايش دهنده قدرت آرد، مورد استفاده در صنايع آرد، نان وبهبود دهنده هاي نان

دانلود :

Arteezyme 400 :

لیپازها می توانند به صورت جزئی یا کلی جایگزین اکثر امولسیفایرها نظير DATEM يا SSL گردند. لیپازها با فسفولیپازها تفاوت دارند. اين آنزيم هـا ابداع جدیـدی در صنعت نـان جهان هستند و کاربرد وسیعی در صنـايع وابسته به آرد،از خود آرد گرفته تا خمیر نان وکیک و… دارند.
درگذشته ای بسیار نزدیک دانشمندان علـم بيوتكنولوژي توانستند بـا درک واکنش بین لیپیـد و پروتئین در داخل خمیر راهي مناسب براي استفاده از لیپاز در صنعت نان پيدا نمايند و امروزه آنزیمهای لیپـاز مثل Arteezyme 400 LP (محصول برجسته آرتین شیمی) یکی از موثرترین آنزيم ها در صنعت پخت به حساب مي آيند. همچنین اين آنزيم ها به عنوان ابزاری جدید و قدرتمند برای كـاربرد به صـورت حرفـه ای در زمینه بهبود کیفیت آرد، توليد محصـولات جدیـد، تولید بهبود دهنده هـای نان و… مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. مثلا به کمک Arteezyme 400 LP می توان دستور العملهای جدیدی برای کاربردهای گسترده در صنایع آرد و نان ایجاد نمود. از دیگر فواید Arteezyme 400 LP می توان به رعـایت مبانی Clean labeling برای محصولات توليدي و همچنین صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها اشاره نمود. لیپازها نظیر Arteezyme 400 LP می توانند به عنوان جـایگزین DATEM و SSL مورد استفـاده قرار گیرند و این روشی سـاده برای صرفه جویی در هزینه ها و تولید محصولاتي سالم تر می باشد. یکی از ویژگی های این محصول عدم فعالیت آن در مجاورت آرد بوده زیرا این آنزیم برای آغاز فعالیت خود نیاز به حداقل رطوبتی معادل 35% دارد، لذا در مقایسه با امولسیفایرها می توان از آنها در اصلاح انواع آرد استفاده نمود و به فرمولهای منحصر به فردی دست پیدا کرد.

نوع محصول کاربرد
لیپاز Arteezyme 400lp

خانواده لیپازها جهت جایگزینی و حذف مصرف امولسیفایر هایی نظیر DATEM و SSL ، کاهش مصرف تخم مرغ، افزایش فومینگ تخم مرغ (ویژه تولید کنندگان تخم مرغ مایع و پودر و همچنین تولید کنندگان کیک و کلوچه )،افزايش حجم، افزايش طول عمر نان، مورد استفاده در صنايع آرد، نان ، بهبود دهنده هاي نان و کیک و کلوچه

دانلود :

Arteezyme 500 :

آنزیم آمیلاز مالتوژنیک با تاثیرضد بیاتی و محصول شرکت آرتین شیمی است.
فرآیند بیات شدن عبارت از یک سلسله واکنش های شیمیایی در محصولات حاصل از تخمیراست که طی آن محصول تولیدي لطافت خود را از دست داده و نشاسته موجود در آن کریستالیزه می گردد و محصول ديـگرحالت تازگی و بوي مطبوع اوليه را ندارد و به اصطلاح بیات شده است.
Arteezyme 500 NS کاربرد وسیعی در صنايع وابسته به آرد داشته و می توان از آن در تولید انواع نان، کیـک و کلوچه و بطـورکلی هر محصولی که فرآیند ورآمدن خميردر آن اتفاق مي افتد، استفاده نمود.
آمیلاز استاندارد قارچی (Arteezyme 100) توان کافی در توقف یا کند نمودن این فرآیند را ندارد ولی Arteezyme 500 NS در به تاخیر انداختن فرآیند بیاتی مؤثر است.

نوع محصول کاربرد

آمیلاز مالتوژنیک Arteezyme 500ns

آمیلاز های مالتوژنیک به منظور کاهش درجه پلیمریزاسیون نشاسته موجود در آرد غلات و در نتیجه تاخیر در بیاتی و بالا بردن ماندگاري در صنايع نان، بيسكويت،كيك

دانلود :

 

نوع محصول کاربرد

ترانس گلوتامیناز Arteezyme 800tg

بهبود آرد و پایداری خمیر ، تقویت شبکه گلوتنی و بهبود دادن حالت پفکی در شیرینی جات و بهبود شکل ظاهری نان تست

دانلود :

 

نوع محصول کاربرد

پروتئاز Arteezyme 900co

كنستانتره پروتئاز ، به منظور تضعیف قدرت آرد و کاهش الاستیسیته آن مورد مصرف در اصلاح آرد جهت توليد بيسكويت وكراكر

دانلود :