صنایع لبنی

لبنیات یکی از قدیمی ترین محصولات غذایی در زندگی ماست که از هزاران سال قبل تولید شده است. ما مقادیر بسیار زیادی از آنزیمها را در محصولات لبنی نظیر انواع پنیر، ماست و … بدون شناخت از آنها برای سالیان دراز استفاده نموده ایم. از قرن بیستم تولید محصولات لبنی تغییرات شگرفی داشته است و امروزه یکی از مهمترین اجزاء غذا در فرهنگهای مختلف محصولات لبنی است. سپاس فراوان صنعت بیوتکنولوژی را که گروه وسیعی از محصولات را به منظور افزایش کیفیت، راندمان، عطر، طعم، ماندگاری و ثبات تولید فرآورده های لبنی از مزرعه تا سفره فراهم نموده است. آرتین با بهره گیری از تکنولوژی اقدام به طراحی محصولات آنزیمی اختصاصی برای ماست، پنیر و دیگر محصولات لبنی به منظور بهبود مزه، عطر، راندمان و مدت ماندگاری نموده است.

دانلود :