صنایع قند و نشاسته

با کوتاه سازی چرخه تولید و کاهش هزینه های عملیاتی، راهکارهای آنزیمی آرتین کمک می کنند تا ارزش افزوده بیشتری از تولید مواد اولیه تجدید پذیر برای مشتریان ما در صنایع قند و نشاسته بدست آید. تجربه ارزشمند ناشی از همکاری نزدیک با پالایشگاه های غلات و سایر واحدهای تولیدی فرآورده های غلات ما را در زمینه توسعه آنزیمهای مختلف و ارزشمند مورد نیاز این بخش از صنعت توانمند ساخته است.

آرتین آنزیمهای مختلفی در زمینه لیکویفیکشن، ساکاریفیکیشن. ایزومریزاسیون انواع قند ارائه می نماید. ما در ارتباط مستمر و نزدیک با مشتریانمان هستیم تا بتوانیم محصولات آنزیمی متنوعی با بکارگیری از دانش بیوتکنولوژی خلاقانه خود و با توجه به تجهییزات، فرآیندها و مواد اولیه خاص هر تولیدکننده عرضه نماییم.

دانلود :