فرآوری آرد ( بخش ۱ )

آنزیمهای کنستانتره ( بخش ۲ )
می 8, 2018
فرآوری آرد ( بخش ۲ )
آگوست 19, 2018

آنزیمهای تولیدی آرتین شیمی در فرآوری آرد و بهبود کیفیت آرد.

آنزیمها در آرد سازی

آنزیم ها در آرد سازی

دانه گندم از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.

 

از آسیاب نمودن آندواسپرم آرد سفید تولید می گردد.

 

افزودن آنزیمها می تواند همه مراحل آسیابانی را بهبود بخشد.

 

 

 

 

 

 

آنزیمها در آرد سازیفرآوری آرد

دانه گندم از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.

 

از آسیاب نمودن آندواسپرم آرد سفید تولید می گردد.

 

افزودن آنزیمها می تواند همه مراحل آسیابانی را بهبود بخشد.

 

 

 

 

آنزیمها در آرد سازی

آنزیمها با مکانیسم قفل و کلید کار می کنند هر آنزیم فقط روی سوبسترای ویژه خود (پروتئین ،نشاسته ، چربی) فعالیت می نمایند.

 

آنزیمها کاتالیزور بوده و در نتیجه برای بهبود فرآیندهای تولیدی به مقادیر کمی از آنها (ppm) نیاز است.

سوبستر ها و آنزیم ها

سوبستراها و آنزیمها

آنزیمهای کنستانتره آرتین شیمی نتیجه تحقیقات واحد R&D   این شرکت بوده و سری کاملی از آنها هم اکنون قابل ارائه می باشد.

 

هر آنزیم فقط روی یک سوبسترا عمل کرده و می تواند برای بهبود یکی از  ویژگی خاص آرد به کار رود.

 

برای کاهش هزینه ها و اثر بخشی بیشتر و عملکرد بهتر امکان دارد چند آنزیم با هم به کار گرفته شوند.

 

جدول صفحه بعد آنزیم ها را به سوبسترای خاص خود مرتبط می سازد.

جدول سوبستراها و آنزیمها

سوبستر ها و آنزیم ها

آرتین شیمی مبتکر و ارائه دهنده انواع آنزیم های غذایی برای بهبود کیفیت آرد و اصلاح آرد با هدف تولید باکیفیت بیشتر مواد غذایی بر پایه آرد.

دیدگاهتان را بنویسید